วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

แม่ค้าหมูปิ้งโชคดีถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดรับทองคำหนัก 20 บาท
แม่ค้าขายหมูปิ้งโชคดีถูกรางวัลที่ 1 สลากช่วยการกุศลกาชาดงานเทศกาลของดีภูเก็ต และงานกาชาดปี 2556 รับทองคำหนัก 20 บาท
      
       วันที่ 21 ม.ค.56  ที่ห้องประชุมศาลากลางภูเก็ต หลังใหม่ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางทัศนา เทพี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบรางวัลพิเศษ สลากการกุศลช่วยกาชาด ในงานเทศกาลของดีภูเก็ต และงานกาชาดประจำประปี 2556 ซึ่งมีผู้โชคดี หมายเลข 59319 ได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท ได้แก่ นางอัจฉราภรณ์ วีระการ อายุ 47 ปี ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้ง
      
       ส่วนรางวัลที่ 2 ได้รับทองคำแท่งหนัก 10 บาท ผู้โชคดีซื้อหมายเลข 53548 คือ นายบุญเลิศ ฉั่วสกุล และรางวัลที่ 3 ได้รับทองคำแท่งหนัก 5 บาท ผู้โชคดีซื้อหมายเลข 44476 คือ นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ
      
       นางอัจฉราภรณ์ กล่าวว่า หลังทราบข่าวว่าตนถูกรางวัลที่ 1 รู้สึกดีใจมาก ซึ่งตัวเองซื้อเพียง 1 ใบ จากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนำมาขายหมายเลข 59319 ให้โดยถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครอบครัว แต่ยังจะทำอาชีพแม่ค้าขายหมูปิ้งต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ภูเก็ตจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี
จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
      
       
วันที่ 15 ม.ค.56 ที่ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางรุจิรา สุนทรมัฏฐ์ เพ็ชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 11 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะทำงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสตรี/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 110 คน
      
       นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต) กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยได้รับสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว เป็นสัญลักษณ์สากล เพื่อร่วมกันรณรงค์ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้บัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่พบเห็น หรือทราบการกระทำความรุนแรงให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
      
       สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของประชากร มีแรงงานย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดเข้ามาทำหางานทำ มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งที่แอบแฝง และปรากฏให้เห็น ซึ่งมีความซับซ้อนต่อเนื่องของความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นปัญหาประการหนึ่งที่แฝงอยู่ในสังคมของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สมาคมเพอรานากันฯ กำหนดจัดเสวนา “การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋า” 15 ธ.ค.นี้


สมาคมเพอรานากันประเทศไทย กำหนดจัดเสวนาเรื่อง การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋าบอกเล่าเรื่องราวอดีตผ่านแพรพรรณ ตระการตากับเครื่องประดับแบบบาบ๋า สีสันวัฒนธรรม สีสันชีวิตคนบาบ๋า 15 ธันวาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกธนาคารชาร์เตอร์ดเก่า) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
      
       
สมาคมเพอรานากันประเทศไทย มีกำหนดจัดเสวนาเรื่อง การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋าบอกเล่าเรื่องราวอดีตผ่านแพรพรรณ ตระการตากับเครื่องประดับแบบบาบ๋า สีสันวัฒนธรรม สีสันชีวิตคนบาบ๋า โดย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม2555 เวลา 13.30-15.30 น. ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกธนาคารชาร์เตอร์ดเก่า) เพื่อร่วมกันสืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพชีวิตของคนบาบ๋าได้อย่างดียิ่ง สำรองที่นั่งฟรีที่ โทร.08-1691-1955
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภูเก็ตออกหน่วย พอ.สว.บริการสุขภาพประชาชนบ้านเกาะโหลน


รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการด้านสาธารณสุขประชาชนบ้านเกาะโหลน
      
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พ.ย.55  ที่โรงเรียนบ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมี นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บรรยง เวทยไวกูณฑ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายมานิต โยธารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะโหลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และจากโรงพยบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมออกให้บริการประชาชน
      
       ดร.สมหมาย กล่าวว่า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกให้บริการแก่ชาวบ้านที่ตำบลเกาะโหลน ซึ่งมีประชาชน 50 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะมาพบแพทย์ในเรื่องทันตกรรม และการตรวจตา ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนบ้านเกาะโหลนที่แพทย์ได้เข้ามารักษาในพื้นที่ และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหา หรือป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
      
       นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว.ยังได้ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่พิการเดินไม่ได้ตามบ้านเรือนอีกด้วย ซึ่งชาวบ้านเกาะโหลนต่างให้ความสนใจ และเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบ 1 ล้านบาทให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาร่วมรับมอบในครั้งนี้ นอกจากนี้ ทางตัวแทนนักศึกษาได้มอบแจกันดอกไม้ให้เป็นที่ระลึกให้แก่ทางมูลนิธิกุศลธรรมด้วย
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์