วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภูเก็ตออกหน่วย พอ.สว.บริการสุขภาพประชาชนบ้านเกาะโหลน


รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการด้านสาธารณสุขประชาชนบ้านเกาะโหลน
      
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พ.ย.55  ที่โรงเรียนบ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมี นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บรรยง เวทยไวกูณฑ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายมานิต โยธารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะโหลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และจากโรงพยบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมออกให้บริการประชาชน
      
       ดร.สมหมาย กล่าวว่า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกให้บริการแก่ชาวบ้านที่ตำบลเกาะโหลน ซึ่งมีประชาชน 50 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะมาพบแพทย์ในเรื่องทันตกรรม และการตรวจตา ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนบ้านเกาะโหลนที่แพทย์ได้เข้ามารักษาในพื้นที่ และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหา หรือป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
      
       นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว.ยังได้ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่พิการเดินไม่ได้ตามบ้านเรือนอีกด้วย ซึ่งชาวบ้านเกาะโหลนต่างให้ความสนใจ และเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: